Irodou Attikou Theatre at the foot of the rock of Acropolis.